Εμπορικές Εφαρμογές

prismawin logo small 

Σύνδεση προγραμμάτων PRISMA Win® με Ταμειακά Συστήματα

(Φορολογικός εκτυπωτής)