Λογιστική Διαχείριση

logistiki

Prisma Win Logo new 
  Γενική Λογιστική


Ένα λογιστικό πρόγραμμα, πλήρως εναρμονισμένο με τα Ε.Λ.Π. (νόμος 4308/2014), απευθύνεται σε Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά Βιβλία και απλοποιεί την οικονομική τους διαχείριση.

Χαρακτηριστικά

 

prosfora

 • Διαχείριση Εντύπων μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
 • Έλεγχος και αντιγραφή στοιχείων Πελατών / Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ.
 • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο με δυνατότητα πλήρως οριζόμενης μορφής κωδικού
 • Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία χωρίς να απαιτείται η δημιουργία εταιρείας για κάθε υποκατάστημα. Αυτόματη ενοποίηση των στοιχείων στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων Αγορών και Πωλήσεων, στα Ημερολόγια, Ισοζύγια και στα Καθολικά
 • Αυτόματη ενημέρωση Υποκαταστήματος & Διαχείριση Βιβλίων Υποκαταστήματος
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιρειών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί.
 • Παρακολούθηση αξιογράφων
 • Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
 • Δυνατότητα εισαγωγής Πρότυπων Άρθρων και Συσχέτισης Λογαριασμών, με σκοπό να χρησιμοποιούνται σε ομοειδείς εγγραφές για ταχεία καταχώρηση
 • Κατάσταση Απογραφής Λογαριασμών
 • Αυτόματο Κλείσιμο και Άνοιγμα Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσης για κάθε εταιρεία
 • Αυτόματη δημιουργία Κινήσεων Αποτελεσμάτων
 • Εκτυπώσεις ΕΛΠ
  -Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες
  -Ισολογισμός για μικρές – μεσαίες – μεγάλες οντότητες
  -Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
  -Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος
  -Κατάσταση διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
  -Προσάρτημα

 • Γενική Εκμετάλλευση χωρίς παραμετροποίηση με δυνατότητα Ποσοτικού Καταμερισμού
 • Καταστάσεις Ελέγχου Εγγραφών ανά χειριστή και ανά εταιρεία
 • Πολλαπλά Ημερολόγια με δυνατότητα επιλογής κινήσεων που ενημερώνουν το κάθε ένα από αυτά
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα Α.Ε., Ε.Π.Ε.
 • Εκτύπωση Εντύπων
 • Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης.
 • Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
 • Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel και αρχείο .txt
 • Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε Excel, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ (εξαγωγή σε excel, αυτόματη αποστολή αρχείων στο Taxis)
 • Διαχείριση Γραφείου με επιπλέον δυνατότητες όπως: Εσωτερική οργάνωση, διευθέτηση απαιτήσεων Πελατών, διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων, τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε MS Office Outlook.
 • Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, Access, Excel....) Προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης Αναφορών - Εκτυπώσεων, που έχουν δημιουργηθεί μέσω εξωτερικών εργαλείων, με αυτόματη ενημέρωση ανά Χρήση και Εταιρεία
 • Intrastat
 • Διαχείριση Παγίων Στοιχείων με αυτόματες αποσβέσεις
 • e-Έντυπα (Ε1, Ε2, Ε3 – Ν – έντυπα Μητρώου)
 • Διαχείριση αξιογράφων
*Εάν είστε λογιστής επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά της Megasoft για όλα τα λογιστικά προγράμματα.

driveΚατεβάστε την τελευταία Αναβάθμιση

Ζητήστε μία δωρεάν παρουσίαση στο χώρο σας και μία οικονομική προσφορά

 Ενδεικτικά screenshots της εφαρμογής