Λογιστική Διαχείριση

esoda exoda

Prisma Win Logo new 
  Έσοδα - Έξοδα


Ένα λογιστικό πρόγραμμα, πλήρως εναρμονισμένο με τα Ε.Λ.Π. (νόμος 4308/2014), απευθύνεται σε Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά Βιβλία και απλοποιεί την οικονομική διαχείρισή τους.

Χαρακτηριστικά

prosfora

 • Διαχείριση Εντύπων μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
 • Έλεγχος και αντιγραφή στοιχείων Πελατών / Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ
 • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο
 • Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία
 • Διαχείριση Πρότυπων Άρθρων
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιριών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί
 • Παρακολούθηση δεδομένων βάσει Συντελεστή Καθαρού Κέρδους
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων Β6 (ΕΛΠ)

  -Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων 
  -Κατάσταση διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Εκτύπωση καρτέλας Συμβαλλομένων με ανάλυση Καθαρής Αξίας, Αξίας ΦΠΑ
 • Παρακολούθηση υπολοίπων Συμβαλλομένων (εκτυπώσεις υπολοίπων - ενηλικίωσης)
 • Έλεγχος καταχώρησης Κινήσεων ανά Χειριστή και ανά Εταιρεία
 • Εκτύπωση Ισοζυγίου Λογαριασμών
 • Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης.
 • Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
 • Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel και αρχείο .txt
 • Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε Excel, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ (εξαγωγή σε excel, αυτόματη αποστολή αρχείων στο Taxis)
 • Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
 • Διαχείριση Γραφείου με επιπλέον δυνατότητες όπως: Εσωτερική οργάνωση, διευθέτηση απαιτήσεων Πελατών, διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων, τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη.
 • Εξαγωγή σε MS Office Outlook.
 • Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, Access, Excel....) Προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης Αναφορών – Εκτυπώσεων, που έχουν δημιουργηθεί μέσω εξωτερικών εργαλείων, με αυτόματη ενημέρωση ανά Χρήση και Εταιρεία
 • Αυτόματη αποστολή στο taxis, ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (vies)
 • Αποστολή αρχείου ενδοκοινοτικών συναλλαγών (intrastat) απευθείας μέσα από την εφαρμογή
 • Intrastat
 • Διαχείριση Παγίων με αυτόματες αποσβέσεις
 • e-Έντυπα (Ε1, Ε2, Ε3 – Ν – έντυπα Μητρώου)
 • Διαχείριση αξιογράφων
*Εάν είστε λογιστής επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά της Megasoft για όλα τα λογιστικά προγράμματα.

driveΚατεβάστε την τελευταία Αναβάθμιση

Ζητήστε μία δωρεάν παρουσίαση στο χώρο σας και μία οικονομική προσφορά

Ενδεικτικά screenshots της εφαρμογής