Τώρα, μπορείτε να αντιγράψετε απευθείας από το Ημερολόγιο ένα ραντεβού για το συνεργείο, στην Κίνηση Συνεργείου. Πιο συγκεκριμένα, στην καρτέλα Αποθήκη-Υπηρεσίες του συμβάντος στο πλήκτρο Αντιγραφή σε… προστέθηκε και η επιλογή Συνεργείο

synergeio10

Στη Διαχείριση Συσκευών προστέθηκε νέο πλήκτρο Λοιπά Στοιχεία το οποίο σας εμφανίζει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τις συσκευές σας.

syskeves1