Κατά τη διαδικασία του συγχρονισμού των pos συστημάτων, πλέον έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μεταφέρονται στην εμπορική διαχείριση, η ώρα και η ημερομηνία παράδοσης των παραγγελιών.